Производство

Производство Хеморрел

Хеморрел се произвежда съгласно изискванията на българското и европейското законодателство при условията на добрите производствени практики (GMP) за лекарствени продукти, като при използването на най-модерните съвременни технологии сме запазили максимално близо оригиналния начин на производство. Нискотемпературната обработка на изходните суровини гарантира запазване на лечебните свойства на съответните природни съставки, които са извлечени от 100% екологично чисти райони. 
Извършва се постоянен контрол на всички етапи на производството от постъпване на суровините до получаване на крайния продукт и опаковане, което гарантира високото качество на изделието.